Agnieszka Bartold

SET DESIGNER

Absolwentka warszawskiej ASP, gdzie studiowała malarstwo, performance, rzeźbę i podyplomowo scenografię. Pracę rozpoczęła jeszcze w czasie studiów mając szansę dotknąć „prawdziwej historii polskiego kina”. Zawodu uczyła się współpracując między innymi z takimi osobowościami jak Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern czy Stanisław Różewicz. 

Scenografią filmową i reklamową (czasem teatralną) czynnie zajmuje się „od zawsze” i tu z największa radością realizuje swój potencjał i kierunkuje niespożytą energię.

Doskonale czuje się realizując zarówno wymagające, złożone, duże produkcje fabularne czy serialowe, jaki i mniejsze, skondensowane, ale wciąż niosące możliwość kreatywnej wypowiedzi projekty reklamowe.  

Chętnie współpracuję zarówno z reżyserami zaliczającymi się do czołówki polskiej i światowej reklamy jak i bardzo młodymi ludźmi, od których jednocześnie uczy się świeżego postrzegania dynamicznie zmieniającego się pojęcia estetyki. 

Niezmiennie otwarta na nowe rozwiązania, zafascynowana niekonwencjonalnymi wyzwaniami i dynamiką rozwoju, wciąż poszukująca  tak w ramach zawodu jak i najszerzej pojętej przygody zwanej życiem, zagorzała przeciwniczka wszelkiego rodzaju rutyny i determinizmów, ponad wszystko ceniąca wolność od znanego.

Niepoprawna pasjonatka swojego zawodu, Włoch, jogi, psychologii zorientowanej na proces i szalonych podróży bez określonego z góry planu i najchętniej z biletem w jedną stronę.